Asker Ayı Wojtek : Annesi Öldürülmüş Yavru Ayıdan Polonya Ordusunda Çavuşluğa Terfi Eden Bir Savaş Kahramanı

Wojtek veya Orjinal haliyle Wojciech Lehçede “savaşı seven, savaşçı” anlamına geliyor. Polonyalı askerler yanlarına aldıkları yavru ayıya bu ismi uygun görmüşler. Hikayemiz 1942 baharında Sovyetlerin Polonyayı işgali sonrası Sibirya’da ki bir gulagdan Sovyetlerce serbest...