Doğruluğuna İnanmanın Zor Olduğu 39 Tarihi Gerçek

Osmanlı İmparatoru Sultanı İbrahim, cariyelerinden birisinin başka bir adamla yattığının şüphesi üzerine 280 cariyesinin hepsini ayaklarına taş bağlayarak denize atmıştır. Ortaçağ da insanlar cadılıkla suçlanarak öldürülüyorlardı. Bu dönemde Salem Cadı Mahkemeleri de dahil olmak...