Theodor Ludwig Wiesengrund Adorno

MINIMA MORALIA  (Sakatlanmış Yaşamdan Yansımalar) İnsanlarda vermemenin yarattığı bir boşluk olur. Vermeyen insanın en vazgeçilmez yetileri dumura uğrar. Çünkü katışıksız içselliğin tecrit hücresinde değil, ancak dışarda, nesnelerle canlı bir temas içinde gelişebilir bu yetiler....